Om menigheten

Hvem er vi?

Menigheten Filadelfia ble stiftet allerede i 1928. Menigheten er tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge som på landsbasis har ca 40 000 medlemmer. Filadelfia er en selvstendig menighet og har i dag mer enn 450 medlemmer fra alle generasjoner og flere nasjoner og kulturer. Våren 2000 innviet Filadelfia sitt nye menighetsenter som ligger på Råna gård vis à vis Harebakken Senter.

Visjon

 • Guds nærvær i mitt liv og alle samlinger
 • Gi Jesus til hver generasjon i Arendal og videre ut...
 • Være et varmt og inkluderende felleskap, godt synlig og kjent i byen

Verdier

 • Troverdig
 • Raus
 • Varm
 • Kjærlig

Hovedstrategi

For å bygge under verdiene og visjonen
 • Bibel/Bønn
 • Evangelisering/Misjon
 • Disippelgjøring/Undervisning
 • Omsorg/Felleskap

Dette tror vi på

Vi tror Bibelen er Guds ufeilbarlige ord.
(2.Tim.3:16, John 17:17)
Vi tror på en treenig Gud: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
(1:Mos.1:26, Matt 28:19)
Vi tror at Jesus Kristus, Guds sønn, er eneste veien til frelse og evig liv. Vi tror mennesker blir frelst ved å tro i sitt hjerte at Gud har oppreist Han fra de døde og bekjenne(si ut) med sin munn at Jesus er Herre.
(Rom 10:1-10, John 1:12. Ef. 2:28)
Vi tror de som har kommet til tro på Jesus skal døpes i vann med full neddykkelse. Dåpen er en lydighetshandling mot Jesus befaling.
(Mark.16:16, Kol.3:9-10, Rom 10:9)
Vi tror at alle kristne skal tilhøre en lokal menighet. Her skal de undervises og trenes til tjeneste : å vinne mennesker for Gud.
(Mark 16:15-20, Matt 2:19, Hebr.10:25, Ef.4:11-19)
Vi tror at nattverden/brødsbrytelsen skal være et minnemåltid om Jesu død og oppstandelse. Denne er en naturlig del av det kristne felleskapet.
(1.Kor. 11:23-29)
Vi tror at alle kristne kan oppleve en overnaturlig kraft ved Den Hellige Ånd og tale i tunger.
(Matt. 3:11)
Vi tror alle kristne er kalt til å leve et liv med Jesus og bli mer lik Han.
(Gal 5:22)
Vi tror at Gud helbreder i dag, på samme måte som i evangeliene og Apostlenes Gjerninger. Derfor praktiserer vi bønn for syke.
(Hebr.13:8)
Vi tror at Jesus kommer tilbake for å hente de troende til himmelen, hvor vi skal leve et evig liv med Ham.
(1.Tess.4:1-17, Åp. 20 og 21)

Historisk tilbakeblikk

Spenningen var til å ta og føle på i Turnhallen i St. Olavsgate i Kristiania lille julaften 1906. Denne søndagen skulle pastor Thomas Ball Barratt som nylig var kommet hjem fra Amerika med sin «åndsdåp», fortelle om det som var skjedd. Det første møtet ble annerledes enn de fleste hadde tenkt seg. Mannen som etter eget utsagn var blitt møtt så mektig av Gud, sto bare og gråt ! 2. juledag 1906 opplevde flere det samme som metodist-pastoren T. B. Barratt hadde gjort på sin reise i USA samme høst. Og i uken mellom jul og nyttår var ti personer blitt åndsdøpt i Kristiania. Det som skjedde her, betegnes som starten på pinsebevegelsen i Norge. Ryktene om den store vekkelsen i Kristiania spredte seg raskt til andre deler av landet. Den første menigheten ble dannet i Skien i 1908, og landets største menighet Filadelfia Oslo, ble dannet sommeren 1916 med pastor T. B. Barratt som leder.

Den 27. juli 1928 ble den offisielle stiftelsesdagen for Filadelfia Arendal. Den første predikanten som talte i møtene i den nye menigheten var Conrad Johnsen. Møtene var i Losje Startkads lokaler på Tyholmen. I oktober 1928 fikk menigheten sin første pastor, ved navn Hjalmar Karlsen. De første årene vokste Filadelfia Arendal raskt og allerede i 1933 telte menigheten 300 medlemer. Dette året kjøpte de også den gamle turnhallen på Hylleveien hvor de ble frem til våren 2000. Nå holder menigheten til i nye lokaler på Harebakken.

Klikk for å gå til overskrift

Hvem er vi?
Visjonen
Hovedstrategi
Dette tror vi på
Historie

Følg Filadelfia Arendal på:
Facebook | Instagram | iTunes | TuneIn
Copyright © 2018 Filadelfia Arendal | Webmaster: Thomas Fluør | RSS | Logg inn