Medlemskap

Filadelfia, Arendal er en åpen evangelisk forsamling, og alle som kan stå inne for menighetens og bibelens tro og lære kan bli medlemmer. En forutsetning for medlemsskap er Troendes dåp, og at du ikke er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn i Norge.

Innmelding

Normal prosedyre for å melde seg inn i menigheten er å avtale en samtale med en av pastorene. I denne samtalen går vi gjennom noen sentrale punkter som omhandler menigheten, samt at du får muligheten til å fortelle litt om deg selv og gi uttrykk for om du ønsker å delta med noen av dine gaver og talenter i menighetens arbeid. Videre fyller du ut et innmeldingsskjema med personlige opplysninger. Dette skjemaet kan med fordel printes ut og fylles ut på forhånd av den som skal melde seg inn.

Velkommen

Etter at du har meldt deg inn som medlem i menigheten er det vanlig at du blir offisielt ønsket velkommen på et av våre møter.

Informasjon om barn

Barn av medlemmer meldes ikke inn som medlemmer, men som menighetstilhørige. Dette betyr at de i følge det offentlige regnes som tilknyttet Filadelfia Arendal (rett til sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser m.v.), men at de ikke har stemmerett m.v. i menigheten. Når barna blir store nok til å selv avgjøre videre medlemsskap kan de la seg døpe og melde seg inn. Det er også mulig for voksne å være tilhørige i menigheten. Du har da de samme rettigheter til sivile gjøremål, men har ikke møte- eller stemmerett i våre menighetsmøter.


Følg Filadelfia Arendal på:
Facebook | Instagram | iTunes | TuneIn
Copyright © 2018 Filadelfia Arendal | Webmaster: Thomas Fluør | RSS | Logg inn