Hva innebærer det å bli en kristen?

Har du noen gang tatt imot Jesus Kristus som din personlige frelser? Før du svarer, la meg få forklare spørsmålet. For helt å forstå dette spørsmålet, må du først forstå ordentlig ”Jesus Kristus”, ”personlig” og ”frelser”.

Hvem er Jesus Kristus? Mange mennesker vil vedgå at Jesus Kristus var en god mann, en stor lærer eller til og med en guds profet. Dette er definitivt sant om Jesus, men det beskriver ikke Jesus som den han virkelig er. Bibelen forteller oss at Jesus er Gud i menneskekropp. Gud ble menneske (se Joh 1:1-14). Gud kom til jorden for å lære oss, helbrede oss, rettlede oss, tilgi oss – og dø for oss! Jesus Kristus er Gud, Skaperen, den suverene Herre. Har du akseptert denne Jesus?

Hva er en frelser, og hvorfor trenger vi en frelser? Bibelen forteller oss at vi alle har syndet og begått onde gjerninger (Rom 3: 10-18). Som et resultat av vår synd er vi verdige Guds vrede og dom. Den eneste rette straffen for synder mot en evig og uendelig Gud, er en evig straff (Rom 6:23; Åp 20:11-15). Det er derfor vi trenger en frelser!

Jesus Kristus kom til jorden og døde i vårt sted. Da Jesus døde, som Gud i menneskekropp, var det den evige betaling for våre synder (2 Kor 5:21). Jesus døde for å betale straffen for våre synder (Rom 5:8). Jesus betalte prisen slik at vi ikke behøver å betale. Da Jesus stod opp fra de døde beviste han at hans død var en tilstrekkelig betaling for syndene våre. Det er derfor Jesus er den eneste frelser (Joh 14:6; Apg 4:12)! Stoler du på Jesus som din frelser?

Er Jesus din ”personlige” frelser? Mange mennesker ser på kristendom som det å gå i kirken, utøve ritualer og ikke begå visse synder. Det er ikke kristendom. Sann kristendom er å ha et personlig forhold til Jesus Kristus. Å ta imot Jesus som din personlige frelser betyr at du har en personlig tro og tillit til ham. Ingen kan bli frelst gjennom andres tro. Ingen er tilgitt fordi de gjør visse gode handlinger. Den eneste måten å bli frelst på er at du aksepterer Jesus som din frelser, stoler på at Jesus betalte straffen din og at hans oppstandelse er din garanti for et evig liv (Joh 3:16). Er Jesus personlig din frelser?


Følg Filadelfia Arendal på:
Facebook | Instagram | iTunes | TuneIn
Copyright © 2018 Filadelfia Arendal | Webmaster: Thomas Fluør | RSS | Logg inn