Hvordan bli frelst?

Dersom du ønsker å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser, si de følgende ordene til Gud. Men husk, å si denne bønnen eller noen annen bønn kan ikke frelser deg. Det er bare ved tro og tillit til Kristus du kan bli frelst fra synd.

”Gud, jeg vet jeg har syndet mot deg og fortjener straff. Men Jesus Kristus tok den straffen jeg fortjener slik at jeg ved å tro på ham kan få tilgivelse. Jeg snur meg bort fra min synd og tror at frelse finnes kun hos deg. Jeg tar imot Jesus som min personlige frelser! Takk for din nåde, tilgivelse og det evige livet i gave! Amen!”


Følg Filadelfia Arendal på:
Facebook | Instagram | iTunes | TuneIn
Copyright © 2018 Filadelfia Arendal | Webmaster: Thomas Fluør | RSS | Logg inn